خبري

خبري

خبري

تربيت فرزندان از نظر دين + روانشناسي: بايدها و نبايدهاي آن

تربيت فرزندان يكي از مقوله‌هاي مهمي است كه هم در دين اسلام و هم در يك خانواده به عنوان واحد كوچكي از يك جامعه مطرح شده است. از اين رو در اين مقاله مي‌خواهيم موارد متعدد و مهمي را در اين زمينه بيان كنيم كه مي‌تواند در تربيت فرزندان شما، اطلاعات عمومي‌تان را تا حدي افزايش دهد.

 

هدف از تربيت فرزند
يكي از توصيه‌هاي مهم دين اسلام همواره بر اين نكته بوده است كه بايستي انسان‌ها ازدواج كنند و آن را تكميل كننده نيمي از ايمان بيان مي‌كند. از سوي ديگر با ازدواج انسان‌ها، مسئوليت‌هاي مختلفي بر دوش آنها ايجاد مي‌شود كه حق همسر و فرزند است. فرزندان شيريني و سرمايه‌هاي پدر و مادر در يك خانواده هستند كه هم حقي نسبت به آنها از سوي والدين وجود دارد و اين حق از جانب آنها نيز برپا است.جوان ايراني (irjavan.com)

تربيت فرزندان يكي از اين حقوقي است كه بايستي والدين به آن عمل كنند. بنابراين مورد اول از مواردي كه بخواهيم آن را از اهداف خداوند براي تربيت فرزندان عنوان كنيم، عمل به اين حقوق خواهد بود. در مورد دوم، مي‌توان هدف از تربيت فرزندان را سعادت هم فرزند و هم والدين دانست. در واقع تربيت و هدايت فرزند مي‌تواند سبب شود تا او بتواند راحت‌تر و با آگاهي و تجربه والدينش، سريع‌تر مسير موفقيت خود را پيدا كند و اين باعث مي‌شود تا در آينده خانواده خود را از نظر مادي خوشحال كند. از سوي ديگر تربيت فرزندان صالح مي‌تواند به عنوان يك ذخيره اخروي براي والدين در آن دنيا نيز باشد.

در سطح كلان، همانطور كه همه ما مي‌دانيم، خانواده كوچكترين واحد اجتماعي است كه نقش مهمي در تربيت نسل بعدي فرزندان دارد. بنابراين مي‌توان هدف از تربيت فرزند را رشد و پيشرفت جامعه نيز بيان كرد. در نهايت هدف از تربيت فرزند يك امر انتخابي است و مي‌تواند از سمت والدين و سرپرستان او، با توجه به اينكه چه چيزي براي فرزند بهترين است، انتخاب شود.

 

تربيت فرزندان موفق
تربيت فرزنداني كه موفق باشند، كار آساني نيست، همانطور كه ميدانيد، دست يافتن به يك زندگي كه بتواند شرايط خوبي را فراهم كند، نيازمند كار و تلاش و تصميم‌گيري عاقلانه است كه تربيت فرزندان نيز بخشي از اين مورد مي‌باشد. در واقع والديني مي‌توانند در اين زمينه موفق عمل مي‌كنند كه:

قوانين و مقررات ثابتي در آن دارند.
به سلامتي، نشاط و روحيه فرزندان خود اهميت مي‌دهند.
خود آنها در قبال وظايف و مسئوليت‌هايي كه دارند، درست عمل مي‌نمايند.
با برقراري روابط صميمانه و احساسي، نفوذ بيشتري دارند.
راه‌هاي رسيدن به موفقيت و تربيت صحيح فرزندان را آموخته و به كودكان خود هم نشان مي‌دهند.
براي آنكه بتوانيد فرزندان موفقي داشته باشيد، شرط مهمي كه بايد رعايت نماييد آن است كه شيوه تربيتي را بياموزيد. موارد متعددي در اين زمينه وجود دارد كه مي‌تواند از آن كمك بگيريد كه شامل مباحث مطرح شده انجمن‌هاي مدرسه، كتاب‌ها، مشاوره خانواده و … است. نكات زير مي‌تواند در تربيت فرزندان موفق به كار گرفته شود:

پند و اندرزهايي كه مي‌دانيد را عمل كرده و آنها را به فرزندان خود منتقل كنيد.
پايداري و استقامت، تلاش و احترام چند مولفه مهمي است كه فرزندان شما از شما الگوبرداري خواهند كرد.
در گفتگوها و رفتارهاي خود با فرزندان، از زور استفاده نكنيد، بلكه آنها را با منطق متقاعد كنيد. زور و منع اجباري در مواردي كه نتيجه آن براي والدين مشخص است، به كار گرفته مي‌شود.
به فرزندان خود گوش كنيد و مشكلات او را برطرف كنيد.
تغذيه مناسب، داشتن يك پلن براي زندگي، كمك به استعداديابي فرزندان و فراهم كردن شرايط پيشرفت براي او، ديگر اركان مهمي است كه مي‌تواند فرزندان را به افرادي مفيد و با استعداد در جامعه هدايت كند.
در نهايت همه چيز بستگي به تصميم فرزند شما دارد. در اين حالت اگر فرزند با مسئوليت پذيري و به صورت هوشيارانه تربيت شده باشد، مي‌توان احتمال داد كه از موقعيت خود استفاده كرده و مي‌تواند آينده خود را به خوبي رقم بزند.

 

تربيت فرزند سالم
مسئله ديگري كه در قسمت تربيت فرزندان مطرح مي‌شود، توجه به شيوه صحيح زندگي اوست. طبيعي است كه خانواده‌اي به داشتن فرزندان سالم خود افتخار مي‌كند. در مورد تربيت فرزندان سالم مي‌توان به نكات زير اشاره نمود:

غذا را محدود نكنيد: هرگز غذاها را محدود نكنيد. تغذيه يكي از مهم‌ترين مواردي است كه در تربيت فرزند سالم به خصوص در قسمت رشد و تكامل كودكان شما نقش ايفا مي‌كند. از سوي ديگر، محدوديت غذا مي‌تواند خطر ابتلاي كودك به اختلالات خوردن مانند بي‌اشتهايي يا پرخوري عصبي را در آينده افزايش دهد. نكته ديگر قرار دادن طيف غذايي مختلفي از ميوه‌ها، سبزيجات و غلات در اين زمينه است.


توجه به سلامت جسمي و روحي: يك بچه سالم، يك بچه شاد است. تحقيقات نشان مي‌دهد كه كودكاني كه نيازهاي جسمي و عاطفي خود را برآورده مي‌كنند، احساس خوبي دارند. در يك مطالعه، كودكاني كه با غذاهاي مغذي بزرگ شده بودند، عزت نفس بالاتر و مشكلات اجتماعي كمتري نسبت به آنهايي كه رژيم غذايي سالم نداشتند، دارند.
واكسيناسيون: مورد مهم ديگري كه بايستي در قسمت تربيت فرزندان بيان كرد، تزريق واكسن و واكسيناسيون كامل آنها است. ليستي از واكسيناسيون لازم براي كودك خود را تهيه كنيد. اين واكسيناسيون مي‌تواند براي ايمن سازي كودكان به خصوص دوران كودكي كه بسيار مهم است، ثبت نام مدارس و تا بزرگسالي مهم باشد. واكسيناسيون مختلفي وجود دارد كه شامل فلج اطفال، هپاتيت ب، سرخك، سرخجه، سه گانه و … است.
تناسب اندام: همانطور كه همه ما در زمان مدرسه، ورزش صبحگاهي داشتيم، لازم است والدين براي فرزندان خود نيز برنامه‌اي ورزشي را تهيه كنند كه مي‌تواند به سلامت اندام‌ها و وضعيت جسماني آنها به شدت كمك كند.
برقراري ارتباط: شما مي‌توانيد با رفت و آمد با ديگر اعضاي فاميل و دوستان، به ايجاد رابطه اجتماعي كودكان خود كمك كنيد تا بستر رشد اجتماعي و عاطفي او فراهم شود. ثبت نام در باشگاه، تيم ورزشي، ورزش‌هاي خانوادگي و دوستانه و … از مواردي هستند كه در اين زمينه مي‌تواند كمك كننده باشد.

 

 

روش هاي تربيت فرزندان در سنين مختلف
در مورد جنبه‌هاي مختلف تربيتي فرزندان مي‌توان به دسته بندي سني افراد اشاره كرد كه در اين خصوص مي‌توان گفت:

دوره نونهايي: در دوره نونهالي، مسئله مهم در زمينه تربيت فرزندان در خصوص درنظر گرفتن وضعيت سلامتي و بهداشت و نيز شيوه گفتار و رفتار اوست. از يكطرف والدين بايد در اين دوره از كودك خود، كنجكاوي‌ها و يا رفتارهايي كه مي‌تواند براي او ضررده و آسيب زننده باشد را كنترل و مراقبت كنند. مورد ديگر آن است كه والدين بايد بايد با كودك خود از نظر گفتاري و رفتاري درست عكس العمل نشان دهند. در اين مورد مي‌توان گفت مي‌توان به لحن برخورد محبت آميز، استفاده از الفاظ به خصوص با روحيه و فاز مثبت، تشويق و منع كردن همراه با عكس العمل فيزيكي و … اشاره نمود.


دوره پيش از مدرسه: در دوره خردسالي از تربيت فرزندان كه در سال‌هاي پيش دبستاني قرار دارد، كودكان در اين فكر هستند كه بتوانند همچنان دنياي اطراف خود را كاوش كنند و در اين رابطه در مورد عملكردهاي آن تصميم گيري مي‌كنند. در اين دوره پايه‌هاي تربيتي فرزند گذاشته مي‌شود. شما بايد به عنوان والدين، رفتار صحيح و طرز برخورد درست او با ديگران و ديگران با او را بياموزيد. از سوي ديگر، او را مجاب كنيد كه در صورت عصبانيت، به كسي صدمه نزد. به محيط اطراف خود خسارت وارد نكند. شما مي‌توانيد با تشويق و تنبيه به صورت اخم اعمال خوب و بد او را كنترل كنيد.
تربيت در دوران مدرسه: اين دوره‌اي است كه فرزند شما تصميم گيري مي‌كند اما هنوز مستقل نيست. او در اين مرحله ارزيابي انجام مي‌دهد و نسبت به فعاليت‌هايي كه قصد انجام آن را دارد، تصميماتي را دنبال مي‌كند. در اين دوره والدين بايد به انتظاراتي كه از او دارند بپردازند. آداب رفتاري در هنگام برخورد با دوستان، معلمان و ساير شرايط را به او بياموزند تا فرزند شما بتواند رفتار صحيح و غلط مخاطب خود را ارزيابي و تشخيص دهد. همچنين فعاليت‌هاي خوب او نظير درس خواندن و نمرات خوبش را تشويق و او را از كارهاي بد و رفتارهاي نادرست، دوستي با افراد نامناسب به خصوص در مدرسه، تحت نظر ، تشويق، تنبيه و هدايت قرار دهند.
دوره نوجواني و بزرگسالي: در اين دوره از تربيت فرزندان، فرزند شما تصميم‌هاي مستقلانه‌اي را مي‌گيرد. دوره نوجواني و جواني دوره‌اي است كه فرزند شما بايد مستقل بار بيايد و از طرف ديگر، پشتيباني و محبت والدين را نيز همراه خود داشته باشد. هراز گاهي از فرزند خود احوال پرسي كنيد، او را با لقب آقا، مهندس و بزرگ صدا بزنيد تا وضعيت خود را درك كند، دوستان او را بشناسيد، مسئولانه و محترمانه با دوستان او برخورد كنيد، از حق او در جامعه و در بين دوستانش دفاع كنيد، رفتارهاي مثبت او را ستايش كنيد.
بايدها و نبايدهاي تربيت فرزند


در مورد بايدها و نبايدهايي كه در مورد تربيت فرزندان مي‌توان بيان كرد، بايستي گفت:

بگذاريد تا فرزند شما رهبري را بدست گيرد: يكي از مواردي كه مي‌تواند براي والدين هم سخت باشد، آن است كه بگذارند كودكانشان اشتباه كنند. اين مورد البته در همه موارد صدق نمي‌كند اما مي‌تواند منجر به آن شود تا كودكانتان وضعيت سخت‌گيرانه‌تري را به خاطر تجربه‌اي كه دارند، در پيش گرفته و محتاط عمل كنند. تصور كنيد شما در نوجواني، مقداري پول را براي دوست خود قرض مي‌دهيد. حال اگر دوست شما آن پول را پس ندهد، يا نتوانيد به خاطر خجالت و رودربايستي آن را پس بگيريد، اين منجر مي‌شود تا در دوران بزرگسالي، محتاطانه عمل كنيد، مبلغ كمي را براي دوستان و سايرين اختصاص دهيد و يا از هركسي كه پولي به آن قرض مي‌دهيد، ضمانت بگيريد. در واقع تجربه چيزي است كه فرزند شما را با واقعيت آشنا كرده و آن را محتاط‌تر و عاقل‌تر مي‌كند. در اين مورد، والدين مي‌توانند خود را به عنوان كسي كه تجربه و دانش بيشتري دارند، به فرزند خود اثبات كنند و اين مي‌تواند فرزند را به تصميمات والدينش مطمئن‌تر كرده و كمتر سرباز بزند.


تمجيد صحيح كنيد: اگر فرزند شما در سال دوم راهنمايي شاگرد دوم يا اول شد، مي‌توانيد به دو گونه او را ستايش كنيد: “تو خيلي باهوشي!” يا آنكه “خوشحالم كه با تلاش و سختي تونستي اين كار انجام بدي”. كارشناسان تمجيد دوم را عاقلانه‌تر مي‌دانند. تمجيد اول در بدترين حالت فرزند شما را كمال گرا مي‌كند و او همواره به دنبال محقق كردن آن است در حاليكه هركس ظرفيت و استعدادي دارد و نبايد دست كم گرفته شود.
نقد و مقايسه نكنيد: اگر چند فرزند داريد، از مقايسه آنها با يكديگر خودداري كنيد. هر كودكي فرد و شخصيتي مجزا است؛ بنابراين روي نقاط قوت فردي تمركز كنيد. به عنوان مثال، اگر پسرتان هر روز رختخوابش را مرتب مي‌كند، اما دخترتان هرگز اين كار را نمي‌كند، به او بگوييد كه چقدر از تلاش‌هاي پسرش براي مرتب بودن قدرداني مي‌كنيد. دخترتان را سرزنش نكنيد و نپرسيد كه چرا نمي‌تواند وظايفت و دستورالعمل‌ها را دنبال كند يا مانند برادرش منظم باشد.
از ديگر مواردي كه مي‌توان در اين حوزه گفت:

قدرداني خود را نشان دهيد.
موارد منفي را پنهان نكنيد.
به داشتن روابط دوستانه فرزندتان كمك كنيد.
مهارت هاي ارتباط و آداب رفتاري او با ديگران را آموزش دهيد.
در برابر رفتارها و اشتباهي كه از كودك سر مي‌زند، صبر و حوصله خرج دهيد.
فقط در موارد انجام كار خوب، كودك يا فرزند را قدرداني نكنيد.

 

اثرگذارترين عامل در تربيت آينده فرزند
اگر بخواهيم در مورد عواملي كه در تربيت فرزندان تاثير گذار است را بيان كنيم، مي‌توان به عوامل زير اشاره نمود:

نقش پدر: پدر نقش مهمي را در الگودهي به فرزندان خودش ايفا مي‌كند. اين فرد كسي است كه بايد پشت خانواده خود بايستد، نياز مالي آنها را برطرف كند و بتواند زمينه رشد آنها را آسان‌تر نمايد.
نقش مادر: شايد بتوان گفت مادر نقش رتبه نخست عامل تاثيرگذار را در تربيت فرزندان دارد. از اين رو بسيار مهم است كه از نظر فرهنگي، آداب و رسوم، طرز رفتار، گفتار، تربيت خانوادگي بتواند افكار و انديشه‌هاي صحيح را به فرزندان انتقال دهد. از سوي ديگر مادر هم زمينه رشد و تكامل فرزندان را فراهم مي‌كند.
معلم و مدرسه: شايد بتوان اولين ساختاري كه در بيرون از خانه، قرار است 9 ماه از سال را به مدت 13 سال متوالي از وقت فرزندان ما بگيرد، مدرسه دانست كه محتواي تدريس، دانش آموزان، ناظم، مدير و در راس همه آنها معلم را يكي ديگر از عوامل اثر گذار دانست. معلمين در كنار نقشي كه در علم آموزي دانش آموزان دارند، مي‌توانند بهترين راه براي انتقال تجربيات و آموزه‌ها و مهارت‌هاي اجتماعي افراد باشند.
رسانه: رسانه‌ها از دوران كودكي، فرزندان را با برنامه‌هاي كودك، تماشاخانه، فيلم‌هاي سينمايي و سريال‌ها مشغول خود مي‌كنند و مي‌توانند عنصر بسيار قدرتمند در تربيت فرزندان، هدايت آنها، تعيين رفتار خوب و بد و موارد ديگر باشند.
الگوهاي تربيتي و ديني: بدون شك بخشي از جامعه كنوني، مربوط به اديان مي‌شود كه عقايد و انديشه‌هاي آن مي‌تواند يك انسان را از دوران نوجواني در برگيرد. بسته به اينكه اين محتواي ديني چگونه براي فرد بيان مي‌شود، او مي‌تواند با الگوگيري از قوانين آن، زندگي بهتري را هم براي دنيا و هم براي آخرت خود ايجاد كند.


تربيت فرزند از نظر روانشناسي
در دنياي كنوني كه انسان‌ها علاوه بر زندگي در دنياي حقيقي، بايد بار اطلاعاتي شبكه‌هاي اجتماعي و دنياي مجازي را نيز درنظر بگيرند و آن را كنترل كنند، تربيت فرزند از لحاظ روانشناسي، جنبه‌هاي مختلفي را در بر مي‌گيرد. در هر دوره‌اي، فاكتورهاي تربيتي متفاوت مي‌شود و اين مورد بايستي در زندگي افراد لحاظ شود. از جمله راهكارهايي كه از نظر روانشناسي براي تربيت فرزندان بيان شده است، مي‌توان گفت:

كمك به كودك براي غلبه بر احساسات منفي
آموزش روش مواجهه و حل مشكلات به كودكان
گذراندن وقت با كودكان
اهميت دادن و ابراز احساسات نسبت به كودكان
تربيت صحيح و مشاركت در امور خانه
تقويت روحيه قدرداني در كودك
در اولويت قرار دادن مهرباني
براي كودكان خود الگو باشيد
جلوگيري از بحث‌هاي بيهوده
همراهي با آنها
احترام به كودك
ايجاد محيط امن براي كودك

 

 

تربيت فرزندان از ديدگاه اسلام
ديدگاه و روش تربيت فرزندان در اسلام را مي‌توان تركيبي از آموزه‌هاي ديني، نصيحت و نيز مدارا و احتياط آنها دانست. تنبيه كردن تنها در حالتي مجاز است كه راهكارهاي دوستانه و محبت براي ايجاد عادات نيك پاسخگو نباشد. ديدگاه اسلام در تربيت فرزندان طوري نيست كه برنامه و زندگي كودك اشباع شده و متعادل است.

تربيت فرزند پسر در اسلام


فرقي نمي‌كند پسر باشيد يا دختر، در دين اسلام، علاوه بر جنبه‌هاي مادي مانند احترام به والدين، بزرگتر، حلال خوردن و موارد ديگر، براي آخرت و دنياي معنوي نيز مواردي بيان شده است. همانگونه كه ما روح داريم، بنابراين يك دنياي معنوي نيز وجود دارد، پس بايد به آخرت هم انديشيد.

در مورد تربيت فرزند پسر در اسلام مي‌توان به نكات زير اشاره نمود:

هيچ يك از اعضاي خانواده نبايد در منزل، با پوشش خود سبب ايجاد تحريك شوند.
مادر نبايد فرزند پسر خود را كه در شرف بلوغ يا بالغ است را طوري بغل كند كه تماس با سينه او داشته باشد.
پسرها بايد از سن 15 سالگي تمام به بعد (هجري قمري) تمام احكام را رعايت كنند و اين موارد برآنها واجب مي‌شود.
از آنجايي كه قلب و ذهن كودك و نوجوانان مانند زميني نورس و آماده كشت است، توصيه شده است تا مطالب و اديان ديني و مفاهيم آن از همان زمان نوجواني پايه گذاري شود تا بنيان فكري كودكان در چهارچوب دين اسلام و احكام آن قرار گيرد.
در تربيت فرزندان بايستي تا حد ممكن مسائل روابط زن و مرد در مقابل كودكان در چهارچوب احكام باشد.
حضور در هيئت‌ها و مساجد براي ترغيب او به مفاهيم ديني، آشنايي با اصول دين از ديگر توصيه‌ها در تربيت فرزند پسر و دختر است.
بايد از نوجواني به آنها آموزش داده شود كه در روابط با نامحرم، خيره نشوند و نگاه خود را كنترل كنند.
غيرت و مسئوليت پذيري به عنوان مرد خانواده دو موضوع مهم در تربيت پسران از نظر اسلام است.


تربيت فرزند دختر در اسلام
همچنين در مورد تربيت فرزند دختر در اسلام مي‌توان گفت:

تربيت دختران از يك طرف به جهت روحيه عاطفي بالا و از سوي ديگر از جهت حفظ حجاب و عفاف توصيه اكيدي در قرآن شده است.
تربيت فرزندان دختر به صورتيكه آنها بتوانند براي مسئوليت همسري و مادري در خانواده آماده شوند، نكته مهم ديگري در تربيت فرزندان دختر در اسلام است.
ضرورت كشتن نهال فضيلت‌هاي اخلاقي در فرزندان دختر مانند صبر، حيا، عفت، عرت نفس، صداقت، مسئوليت پذيري و آراستگي ظاهري به خصوص در رشد كمال انساني دختران توصيه شده است.
روش‌هاي تربيتي فرزندان نيز به صورت الگودادن، تشويق و تنبيه، بازي و نصحيت، احترام و تكريم ارائه مي‌شود.

 

تربيت فرزندان در قرآن
اگر بخواهيم چند مورد از آداب فرزندپروري در قرآن را بيان كنيم، بايد گفت:

خداوند در سوره فرقان، بيان فرموده است كه از خصوصيات برجسته بندگانش، توجه ويژه به خانواده و تربيت فرزند است و اين مي‌تواند بيانگر مقوله مهم تربيت است.
خداوند در سوره التحريم، تربيت ديني و خيرخواهي براي خانواده را به عنوان يك تكليف ديني ميداند.
الگوپذيري در قرآن به عنوان يكي از صفات انسان‌ها شمرده شده است و خداوند بر روي آن تاكيد كرده است كه بايستي افراد خود به چيزي كه مي‌گويند عمل كنند. از اين رو مي‌توان اين مورد را در تربيت فرزندان نيز مهم دانست.
در قرآن كريم اين نكته در مورد فرزندان ياد شده است كه نبايد تكاثر و فرزند بيشتر را به عنوان يك عامل فخر دهنده بيان كرد، چه بسا كه مي‌تواند موجب شركت او با جدايي‌اش از خداوند شود.
خداوند در سوره تغابن بر چشم پوشي و بازگشت به دين اسلام، حفاظت از كودكان و عدم به دام افتادن آنها در گمراهي تاكيد كرده است.


تربيت فرزندان در نهج البلاغه
در مورد شيوه‌هاي تربيتي حضرت علي (ع) در نهج البلاغه مي‌توان گفت:

حضرت علي در تبريك پسر يكي از افراد بيان مي‌كند: اين عطيه الهي مباركت باشد، اميد كه او را به رشد دلپذير برساني و از نيكي‌اش بهره‌مند شوي. اين گفته را مي‌توان در چند جهت بررسي كرد. مثلا مورد اول آن است كه بگوييم فرزند، هديه‌اي از جانب خداوند است. شما به عنوان والدين مي‌توانيد او را به رشد و كمال برسانيد و در اين صورت، از اثرات و خيري كه در آن وجود دارد، بهره‌مند شويد.


حضرت علي (ع)، ادب و تربيت را به عنوان ميراثي بي‌مانند تلقي مي‌كند.
يكي ديگر از بياناتي كه در مورد فرزندان در نهج البلاغه ياد شده است، ياد كردن فرزند صالح به عنوان يك عامل آرامش بخش است.
در ديدگاه حضرت علي (ع) تربيت فرزندان با هدف اطاعت و عبوديت خداوند انجام مي‌پذيرد.

تربيت فرزندان در خانواده


اولين محلي كه معمولا هر فردي در آن قرار مي‌گيرد، خانواده است. بنابراين با توجه به اينكه دوره كودكي، نوجواني و جواني افراد در اين محيط شكل مي‌گيرد، بيشترين تاثيرگذاري و جهت گيري در خلق شخصيت و تربيت فرزندان توسط خانواده و والدين انجام مي‌شود. امكان ديگري مانند مدرسه، مسجد، محله و دوستان فرد را نيز مي‌توان با اولويت بعدي مهم دانست.

نقش والدين در كمك به تربيت فرزندان


اما در محيط خانواده، كه والدين نقش اصلي را در تربيت كودكان خود دارند، چه كارهايي مي‌توانند انجام دهند و چه نقشي را ايفا مي‌كنند. از آنجايي كه انسان‌ها معمولا به خاطر ذات خود، معمولا به سوي كمال گرايي هستند، اين امر مي‌تواند در سنين كودكي با الگوگيري از والدين آنها ادامه يابد. در اين صورت، والدين كساني هستند كه اشل فكري و اخلاقي كودكان را شكل مي‌دهند و از آنجايي كه الگوي آنها هستند، افراد تاثير گذار خواهند بود.

 

از راهكارهاي ديگري كه والدين مي‌توانند در تربيت فرزندان خود بهره ببرند مي‌توان گفت:

واگذار كردن وظايف به فرزندان: والدين مي‌توانند با شركت دادن فرزندان در كارهاي خانه، آنها را نسبت به وظايفي كه در آينده خواهند داشت، مسئوليت پذيرتر كنند. انجام كارهاي منزل، كمك به والدين و … از جمله اين موارد كه در بزرگسالي، همزيستي در خوابگاه، سربازي مي‌تواند كمك كند.
داشتن انتظار بالا: معمولا والدين از ابزار انتظار داشتن، به صورتي كه كودكان را مورد اضطراب و پسرفت قرار ندهد، استفاده مي‌كنند تا آنها با سخت كوشي بتوانند براي رسيدن به اهدافشان تلاش كنند. چاشني اين كار مي‌تواند علاوه بر خوشحال شدن والدين، اهداي يك هديه و افتخارآفريني بين همكلاسي‌ها و … باشد.
خودآموزي: مورد ديگري كه وجود دارد، خود آموزي است. در جريان اينكه والدين بايد كودكان را در مسيري كه قرار است بروند، خود والدين نيز بايستي از دانسته‌هاي خود استفاده كنند يا بر آن بيفزايند. مثلا ممكن است فرزند در مسير تحصيلات آكادميك پا بگذارد. در اين صورت والديني كه محصل نبودند، بايستي خود هم بياموزند و از كساني كه در اين راه عمري را گذرانده‌اند، كمك، مشاوره و راهنمايي بخواهند تا با بهتر بتوانند آنها را در مسير رسيدن به اهداف و علايقشان قرار دهند.
نشان دادن زندگي واقعي: يكي ديگر از مواردي كه مي‌تواند در جهت گيري فرزندان و آينده نگري آنها موثر باشد، آن است كه فرزندان شما هر دو سمت و سوي زندگي را مشاهده كنند. به آنها نشان دهيد كه داشتن يك زندگي خوب چقدر مي‌تواند زيبا باشد و در كنار آن، فرزندان را از حقايق ناگوار زندگي نيز پنهان نكنيد. در واقع اين امر مي‌تواند به كودكان روحيه دهد تا بتوانند سختكوشي و زحمت كشيدن را براي ساختن آينده خودشان مهم بدانند.
روابط با كودكان: لازم است والدين زمان‌هاي مختلفي را با كودكان خود سپري كنند. اين زمان مي‌تواند تحت بازي‌هاي خانگي، رفتن به پارك، رفتن به كوهنوردي و سفر، خوردن غذا با يكديگر و موارد ديگر باشد كه كمك مي‌كند تا بتوانيد تاثير و روابط بهتري با او داشته باشيد.

 

https://irjavan.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86/


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۹ فروردين ۱۴۰۲ | ۰۹:۴۵:۳۰ | نویسنده : آزيتا | نظرات (0)نظرات (0)

آهنگ جديد سينا پارسيان به نام «بادا مبارك در جهان سور و عروسي هاي ما»

متن آهنگ بادا مبارك در جهان سور و عروسي هاي ما سينا پارسيان

امشب تو يادم دادي اصلا زندگي اونقدرها پيچيده و مشكل نبود آسون گرفتي
آسون گرفتي جونمو سخته برام باور كنم جشن عروسيتو چرا با اون گرفتي
دريامو گرما خشك كرد و رفتي و من موندم و اين آفتاب الان كجا بارون گرفتي
بادا مبارك در جهان سور و عروسي هاي ما سور و عروسي را خدا ببريده بر بالاي ما
زهره قرين شد با قمر طوطي قرين شد با شكر هر شب عروسي دگر از يار خوش سيماي ما
آخ اگر مراد تو اي دوست بي مرادي ماست مراد خويش دگر باره من نخواهم خواست
اگر قبول كني ور براني از بر خويش خلاف راي تو كردن خلاف مذهب ماست
بادا مبارك در جهان سور و عروسي هاي ما سور و عروسي را خدا ببريده بر بالاي ما
زهره قرين شد با قمر طوطي قرين شد با شكر هر شب عروسي دگر از يار خوش سيماي ما

آهنگ جديد سينا پارسيان به نام «بادا مبارك در جهان سور و عروسي هاي ما»


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
تاريخ : ۵ فروردين ۱۴۰۲ | ۰۱:۱۵:۴۳ | نویسنده : آزيتا | نظرات (0)نظرات (0)
[ ۱ ]
<<         >>


.: Weblog Themes By nasrblog.ir:.